Volební program

Sdružení nezávislých kandidátů ZA ROZVOJ A PROSPERITU LIBHOŠTĚ - Dobrá volba pro naši obec

mapa
Počasí
Počítadlo
TOPlist
Napište nám
info@obeclibhost.cz

Volební program

Naším cílem je dozvědět se vše, s čím jste nebo nejste spokojeni, co se Vám líbí nebo nelíbí, co v obci postrádáte. Těšíme se na Vaše náměty nejen k volebnímu programu. Své připomínky můžete našim kandidátům sdělit osobně nebo můžete navštívit naše internetové stránky www.obeclibhost.cz a zanechat zde vzkaz na diskuzním fóru nebo na e-mailové adrese info@obeclibhost.cz. Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů - ZA ROZVOJ A PROSPERITU LIBHOŠTĚ jsou:

 1. Tomáš Jalůvka - 43 let, úředník státní správy
 2. Ing. Martin Hanzelka - Ph.D. - 41 let, soudní znalec
 3. Zbyněk Tomšík - 39 let, policista
 4. Josef Honeš - 40 let, hasič
 5. Mgr. Roman Hanzelka - 29 let, právník
 6. Roman Modrovič - 43 let, rodičovská dovolená
 7. Mgr. Radim Svoboda - 36 let, právník
 8. Radka Bolomová - 43 let, živnostník
 9. Vladimír Hanzelka - 62 let, živnostník
 10. Rudolf Šindler - 60 let, technik
 11. Mgr. Markéta Škrabánková - 35 let, překladatelka a tlumočnice
 12. Lenka Grégrová - 38 let, v domácnosti
 13. Mgr. Jana Linartová - 41 let, učitelka
 14. Milan Šimíček - 36 let, elektromechanik
 15. Jiří Šumný - 51 let, živnostník
Tomáš Jalůvka

Tomáš Jalůvka
43 let, úředník státní správy

Ing. Martin Hanzelka, Ph.D.

Ing. Martin Hanzelka, Ph.D., 41 let, soudní znalec

Zbyněk Tomšík

Zbyněk Tomšík
39 let, policista

Josef Honeš

Josef Honeš
40 let, hasič

Mgr. Roman Hanzelka

Mgr. Roman Hanzelka
29 let, právník

Roman Modrovič

Roman Modrovič
43 let, rodičovská dovolená

Mgr. Radim Svoboda

Mgr. Radim Svoboda
36 let, právník

Radka Bolomová

Radka Bolomová
43 let, živnostník

Vladimír Hanzelka

Vladimír Hanzelka
62 let, živnostník

Rudolf Šindler

Rudolf Šindler
60 let, technik

Mgr. Markéta Škrabánková

Mgr. Markéta Škrabánková
35 let, překladatelka a tlumočnice

Lenka Grégrová

Lenka Grégrová
38 let, v domácnosti

Mgr. Jana Linartová

Mgr. Jana Linartová
41 let, učitelka

Milan Šimíček

Milan Šimíček
36 let, elektromechanik

Jiří Šumný

Jiří Šumný
51 let, živnostník

Jednotlivé oblasti podrobněji:
 1. Řízení a informovanost - Chceme vytvořit prostor pro širokou veřejnou diskusi, kde by se mohl vyjádřit každý občan obce. Vzájemné osočování a vrážení klínů mezi různé skupiny obyvatel obce by mělo být minulostí. Teprve po dokonalém odborném informování všech občanů, shrnutí jejich diskuse a připomínek by mělo zastupitelstvo na svých zasedáních kompetentně rozhodovat o tom, co se bude v obci dít.

 2. Hospodaření a investice - Je třeba, aby občané byli s dostatečným předstihem, srozumitelně a průběžně informováni o hospodaření s penězi obce. Proto chceme dát možnost se vyjádřit ke všem významným investičním záměrům, např. k veřejným zakázkám. Chceme posílit příjmy obce získáním dotací a grantů z projektů vypisovaných Evropskou unií, získáním dotací poskytovaných státními i soukromými organizacemi. Rovněž bychom chtěli posílit spolupráci s okolními obcemi a městy při možnosti využití finančních prostředků z rozvojových operačních programů. Jako smysluplné investice v obci je dle našeho názoru např. vybudování separačního dvoru se zázemím pro obecní techniku, dokončení výstavby a kanalizace, celková rekonstrukce hasičské zbrojnice, vybudovaní tělocvičny, multifunkčního hřiště, cyklostezky vedoucí přes naší obec s napojením na okolní obce a další.

 3. Doprava a bezpečnost - Za důležitý úkol považujeme vyřešení dopravy v Libhošti. Hlavním cílem je především zvýšení bezpečnosti občanů. Chceme prosazovat zklidnění silničního provozu výstavbou zpomalovacích lavic nejen na hlavních silnicích, výstavbou chodníků a bezpečných přechodů pro chodce a důsledným dodržováním zákazu průjezdu nákladních vozidel naší obcí. Rovněž bychom chtěli vybudovat nové zastávky autobusu, provést úpravu venkovních prostor kolem obecního úřadu, školy a školky, dobudovat veřejné osvětlení, průběžně provádět opravu komunikací. Jako priorita je pro nás zajištění bezpečnosti dětí.

 4. Školství, kultura a sport - S dalším rozrůstáním naší obce obcí chceme vytvořit motivační plán s cílem zvýšení zájmu o přihlášení se k trvalému pobytu v obci, např. rozšíření kapacity mateřské školky a bezproblémové umístění dítěte do školky jako jeden z důležitých motivačních faktorů. Rovněž chceme dbát o trvalý rozvoj školství a mimoškolních aktivit našich dětí, aby nemusely do škol nebo za svými zájmy dojíždět. Prostory u základní školy skýtají nové možnosti pro rozvoj zájmových aktivit nejen pro děti, ale i pro mladé i starší obyvatele. Stejně tak chceme zajistit plné využití hřišť pro sportovní činnost mládeže, kterou je třeba podporovat nejen výstavbou sportovišť, ale i poskytováním sportovního náčiní. Sportovního ducha občanů podpoříme organizováním nejen fotbalových, nohejbalových, ale i dalších turnajů. Jsme si vědomi skutečnosti, že v Libhošti chybí víceúčelové sportovní hřiště pro větší děti a dospělé. Dále chceme aktivně podporovat činnost a vznik nových spolků, podporovat aktivity občanů a být nápomocni při organizování kulturních a společenských akcí. Rovněž bychom chtěli v rámci budovy obecního úřadu vybudovat moderní zázemí pro naše seniory.

 5. Životní prostředí a zdraví - Životní prostředí chceme chránit především častějším přistavováním kontejnerů pro tříděný i zbytkový odpad, aby se občané nezbavovali odpadu tam, kde hyzdí obec. Chceme, aby měli všichni občané v celé obci možnost mít kam odložit posekanou trávu či větve a nemuseli je pálit a znečišťovat ovzduší škodlivým kouřem, obtěžovat sousedy zápachem či riskovat nebezpečí požáru. Chceme zkvalitnit efektivnost práce zaměstnanců naší obce, kteří se starají o úklid obce. Chceme minimalizovat možné negativních vlivy v důsledku plánovaného rozšíření rychlostní komunikace R48, tak aby nezatížila nežádoucí dopravu přes naší obec. Nemůže nám být lhostejné ani zdraví našich obyvatel, a proto chceme vedle osvětových akcí zřídit např. poradnu, kurzy zdravého životního stylu, první pomoci apod. Za důležité v oblasti zdraví považujeme zřízení ordinace dětského a praktického lékaře v naší obci.

Přijďte ve dnech 10. a 11. října 2014 k volbám do zastupitelstva obce, bez Vaší podpory nedokážeme naše myšlenky a plány uskutečnit.Důležité telefony

112 - Tísňová linka

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

556 768 280 - Městská policie

116 111 - Linka bezpečí

Reklama

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Copyright © OBECLIBHOST.CZ

Coded & Design by Marek Lušovský