Hlavní stránka

Sdružení nezávislých kandidátů ZA ROZVOJ A PROSPERITU LIBHOŠTĚ - Dobrá volba pro naši obec

mapa
Počasí
Počítadlo
TOPlist
Napište nám
info@obeclibhost.cz

Historie Libhoště

Ačkoli obec Libhošť vznikla pravděpodobně už ve druhé polovině 13. století, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1411, kdy Lacek z Kravař udělil městu Štramberku a všem obcím štramberského panství, mezi nimiž je jmenována i obec Libhošť, právo odúmrti. V roce 1471 přechází panství do rukou Jindřicha z Boskovic, který k němu o dva roky později připojuje i panství starojické, aby v roce 1533, už za pánů z Žerotína, došlo opět k rozdělení panství a Libhošť se stal součástí panství novojičínsko-štramberského až do roku 1558, kdy se vlastníkem panství stává – vykoupením z poddanství – město Nový Jičín.

Po porážce stavovského povstání (1618 – 1620) byl Nový Jičín znovu městem poddanským a celé panství se dostalo do držení jezuitského konviktu v Olomouci. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadlo novojičínsko-štramberské panství Tereziánské rytířské akademii ve Vídni. Tři roky nato byl vrchností jmenován rychtářem Leopold Heřmanský, potomek nižší šlechty – pánů ze Slupna, který před deseti lety v roce 1766 zakoupil v Libhošti fojtství.

Po zavedení obecního zřízení v roce 1849 byl v Libhošti zvolen prvním starostou František Heřmanský a od roku 1850 obec náležela k soudnímu i politickému okresu Nový Jičín.

V roce 1938 byla obec na několik let jako součást Sudet připojena k Německu.

V poválečném období byl Libhošť samostatnou obcí (vyjma válečné faktické neexistence samosprávy prakticky nepřetržitě od revolučního roku 1848) až do roku 1976, kdy se obec při procesu integrace obcí stala na vlastní žádost součástí Nového Jičína. V rámci integračního procesu se součástí Nového Jičína stalo více obcí regionu např. Šenov u Nového Jičína, Kunín, Rybí nebo Životice u Nového Jičína, ale všechny tyto obce se staly samostatnými už na počátku devadesátých let, zatímco občané Libhoště se k právním krokům vedoucím k osamostatnění obce odhodlali až v roce 2009.

Zdroj: Bakalářská práce "Vznik nové obce na příkladu obce Libhošť", Jiří Štipský, rok 2012Důležité telefony

112 - Tísňová linka

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

556 768 280 - Městská policie

116 111 - Linka bezpečí

Reklama

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Copyright © OBECLIBHOST.CZ

Coded & Design by Marek Lušovský